สารพัดประโยชน์ของต้นกล้วย

เกษตร
เทคนิคเกษตร : จุลินทรีย์หน่อกล้วย สารพัดประโยชน์สำหรับพืช

ต้นกล้วยปลูกที่ไหน หากเราสังเกตให้ดี ดินบริเวณกอกล้วยนั้นจะดีครับ เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้ำของดินบริเวณดังกล่าว เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆรากกล้วยนั่นเอง ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินที่อื่นๆให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น หน่อกล้วย มีน้ำยางฝาด หรือสารแทนนินจำนวนมาก เมื่อหมักแล้ว น้ำที่หมักได้ ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชบางอย่างได้ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีขึ้นได้อีกด้วย

วิธีทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ขุดหน่อกล้วยต้นที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรค ขนาดหน่อสูงจากโคนถึงปลายใบไม่เกิน 1 เมตร เอาเหง้าพร้อมรากให้มีดินติดรากมาด้วย (ไม่ต้องล้างดินออก) สับ หรือ บดย่อยทุกส่วนทั้งหมด ทั้งใบ หยวก เหง้า และ ราก ให้ละเอียดโดยไม่ต้องล้างน้ำ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล ในอัตราส่วน หน่อกล้วย 3 ส่วน ใช้กากน้ำตาล 1 ส่วน หมักในภาชนะพลาสติคมีฝาปิด วางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก 7 วัน แล้วคั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้ เราเรียกน้ำหมักนี้ว่า จุลินทรีย์หน่อกล้วย

วิธีใช้ในทางการเกษตร

1.ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และ กำจัดเชื้อโรคในดิน     

       ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรดลงดินร่วมไปพร้อมๆกับการให้น้ำ ซึ่งการใช้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งหมดแล้ว อย่าให้เกิน 3 ลิตร ต่อ ไร่

2. ป้องกันกำจัดโรคพืช

       ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดต้นพืชให้เปียกชุ่มโชก ทั้งบนใบ และใต้ใบ เพื่อล้างน้ำฝน ภายหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนานเกิน 30 นาที ฉีดพ่นล้างหมอกก่อนแดดออก ฉีดพ่นป้องกันโรคที่มากับน้ำค้างช่วงตอนเย็น หรือฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดของโรคพืช ทั้งเว้นการให้น้ำ 48 ชั่วโมง เพื่อลดความชื้น

3. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน สระเก็บกักน้ำ และบ่อเลี้ยวสัตว์น้ำ

        ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 10,000 ลิตร

4.ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์

         ฉีดพ่นด้วยน้ำจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุ หรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย

         ฉีดพ่นด้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร กรณีหมักฟางในนาข้าว ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อ พื้นนา 1 ไร่

จุลินทรีย์หน่อกล้วย สามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน

อ้างอิงจาก:กรมพัฒนาที่ดิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ปูนขาว/ปูนมาร์ล ทำหน้าที่อะไร?

6 ขั้นตอนการบำรุงรักษาดิน

ประโยชน์ของ “ภูไมท์ หรือภูไมท์ซัลเฟต”